Asmeninis tobulėjimas ir partnerių pasiūlymai

LEAN diegimas

Lean – tai darbuotojų ir vadovų įtraukimo į nuolatinį įmonės procesų tobulinimą sistema. Kaip rodo patirtis, Lean sistemos diegimo procesas trunka nuo pusmečio iki keleto metų, priklausomai nuo įmonės esamos situacijos.

 

Lean diegimas vyksta vadovaujant Lean konsultantams, kurie naudoja išbandytas metodikas ir vadybinius instrumentus. Labai svarbus įmonės aukščiausio lygio vadovų įsitraukimas ir palaikymas. Konsultantams pabaigus procedūras, įmonėje turėtų būti įvykę negrįžtami pokyčiai, sukurtos prielaidos naujai įmonės kultūrai, darbuotojų ir vadovų įsitraukimo į verslo procesų tobulinimą.

 

Verslo efektyvumo rodikliai išauga keleriopai įmonėse, sėkmingai priėmusiose Lean kultūrą. Sukuriamas lankstaus reagavimo į rinkos pokyčius konkurencinis pranašumas.

 

Lean diegimo procedūros dažniausiai atliekamos įmonėje. Keleto svarbių procedūrų aprašymas:

  • Lean sesija trunka visą darbo dieną, joje turėtų dalyvauti 10-20 įmonės darbuotojų ir vadovų. Sesijai vadovauja konsultantai.
  • Įmonės darbuotojų Lean grupių susirinkimai turėtų vykti kartą per savaitę. Susirinkimo trukmė apie 2 val. Susirinkimuose dalyvauja darbuotojai, vadovai, gali dalyvauti konsultantai.
  • Darbo procesų stebėjimas ir analizė (Gemba) vyksta pagal poreikį. Trukmė nuo poros valandų iki visos darbo dienos. Juose dalyvauja vadovai, gali dalyvauti konsultantai.
  • Priklausomai nuo situacijos gali būti atliekamos ir kitos procedūros, naudojami kiti vadybiniai instrumentai.
  • Lean procedūrų įkainiai priklauso nuo procedūros sudėties.
  • Lean sesijos reikalingos 5 – 10, priklausomai nuo įmonės esamos vadybinės kultūros būklės. Kad paspartinti pokytį, diegimo pradžioje gali vykti intensyviau. Vienos Lean sesijos įkainis 890 EUR.
  • Lean grupių susirinkimai turėtų vykti kartą per savaitę. Jeigu grupių susirinkime dalyvauja konsultantas, įkainis 120 EUR už darbo valandą, visi įkainiai nurodyti be PVM. Kad paskatinti Lean diegimo pokyčius, pradžioje geriau susirinkimus atlikti su konsultantais. Toks pat įkainis taikomas ir konsultantui dalyvaujant verslo procesų analizėje.

 

Kitų darbo procedūrų įkainiai aptariami atskirai ir patvirtinami užsakymo formoje.

 

Lean diegimo procesui vadovaus Lean profesionalų asociacijos narys Gintaras Vyšniauskas, apie penkerius metus aktyviai užsiimantis Lean diegimu įvairios paskirties įmonėse visoje Lietuvoje. Jam padės verslo mokymų įmonės „AM Konsultavimas“ konsultantai.

Mokymus veda:

Gintaras Vyšniauskas

Kaina:

890€ (viena sesija)

Trukmė:

5-10 sesijų