Verslo mokymai

Marketingo tyrimai

Marketingo tyrimai neša ekonominę naudą rinkoje įsitvirtinusioms įmonėms vykdant verslo plėtrą; senoms įmonėms tobulinant vidinius verslo procesus, bet nevystant naujų sričių; naujai įkurtoms įmonėms.

 

Marketingo tyrimai gali būti įvairūs, priklausomai nuo įmonės pozicijos rinkoje, nuo įmonės siekiamų tikslų, nuo verslo šakos konkurencinės situacijos.

 

Kokybinis tikslinės grupės tyrimas. Padeda įvertinti esamų vartotojų nuomonę apie naujus produktus / paslaugas. Ištiria vartotojų poreikius, vertina atitiktį įmonės produktui / paslaugai. Išsiaiškina produkto / paslaugos stipriąsias puses ir tobulintinas sritis.

 

Žvalgybiniai rinkos tyrimai. Įvertina naujos rinkos konkurencinę situaciją.
Įmanomi įvairūs žvalgybos variantai: nuo slaptojo pirkėjo tyrimo iki viešosios informacijos analizės.

 

Įmonės specialistų giluminis interviu. Padeda optimizuoti vidinius verslo procesus. Padeda sumažinti kaštus, padidinti darbuotojų lojalumą ir motyvaciją. Išsiaiškina įmonės procesų stpriąsias puses ir tobulintinas sritis. Sukuria kokybės lyderio strategijos sprendimus.

 

Paslaugų teikimo kokybės tyrimas. Pagal specialią metodiką įvertina paslaugų teikimo elementus, pateikia jų tobulinimo pasiūlymus.

 

Paslaugų palyginimas su pagrindiniais konkurentais. Išryškina konkurencinius pranašumus ir veiklos spragas. Suranda laisvas nišas. Pasiūlo paslaugų tobulinimo sprendimus.

 

Faktinė SWOT analizė. Pagal specialiai paruoštus klausimynus padeda įvertinti esamą įmonės vidinę situaciją ir konkurencinę poziciją.

 

Faktinis paslaugų 7p marketingo įvertinimas. Pagal specialiai paruoštus klausimynus padeda surasti tobulintinas paslaugų marketingo veiksmų sritis.

Mokymą veda:

Rimantas Stasevičius

Kaina/trukmė:

Priklauso nuo įmonės